Напрями роботи

  РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

     Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №31

    Краматорської міської ради

  Донецької області

  на 2018-2019 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

1.Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 має класи з українською мовою

навчання та з вивченням мови національної меншини та класами з російською мовою

навчання, надає освітні послуги для мешканців селищ Іванівка, Мар’ївка, Городещино. В школі  20 класів в  яких навчається  488 учнів ( І ступень 8 класів – ___учнів; ІІ ступень

-_____учнів; ІІІ ступень- _____учнів)

Враховуючи розташування і специфіку  школи, 1- 7 класи навчаються за п’ятиденним робочим

тижнем, 8-11 навчаються за шестиденним робочим тижнем.

Школа працює у дві зміни: І зміна з 8:00 1-2 класи ГПД для 3-4 класів, 7-11 класи ; ІІ зміна 3-6

класи, ГПД для 1-2 класів.

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складений відповідно до рекомендацій листа МОНУ від __________№ ______“Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”, наказів МОНУ № 405, 407, 408 від 20.04.2018

 

 • для 1-4 класів — за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 та типовою освітньою програмою закладів освіти, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко
 • для 5-9-х класів — За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 та згідно з наказом МОН № 855 від 07.08.15 р. №855
 • Для 10х класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657
 • Для 11-х класів Додаток №10 для шкіл з українською мовою навчання “Технологічний профіль” наказа МОНУ від 27.08.2010 №834 зі змінами внесеними наказом МОНУ від 29.05.2014 р. №657

 

№ додатка робочого навчального плану Класи Примітка Варіанти типових навчальних планів, затверджених МОН
№1 1АБ

 

 

 

 

 

З українською мовою

навчання

 

 

 

 

 

З російською мовою навчання

Додаток № 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 р.№407 “Річний план початкової школи з  українською мовою навчання з вивченняови національної меншини”

 

 

 

Додаток №3 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 “ Навчальний план початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини”

№ 2 5АБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З українською мовою навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З російською мовою навчання

Додаток № 12 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,наказ  МОН У № 405 від 20.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2  до Типової освітньої програми закладів загальної освіти ІІ ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 №405 для класів “ З навчанням мовою національної меншини”

№3 10 З українською мовою навчання Додаток № 2 до Типової освітньої програми закладів загальної освіти ІІІ ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 №408
11 З українською мовою навчання Додаток №10 для шкіл з українською мовою навчання “Технологічний профіль” наказа МОНУ  від 27.08.2010 №834 зі змінами внесеними наказом МОНУвід 29.05.2014 р. №657

 

 1. За рахунок варіативної складової навчального плану:

– Посилені предмети інваріантної складової:

 • по початковій школі — посилення по 0,5 г на музичне та образотворче мистецтво
 • в 6-х — англійська мова по 1 год
 • в7-х класах — англійська мова по 1 год, хімія по 0,5 год,
 • в 8-х класах — українська мова по 0,5 г., англійська мова  по 1 год.
 • В 9-х класах — українська мова, англійська мова, Історія України по 0.5 год, англійська мова по 1 год.
 • В 10-му класі — англійська мова 0,5 год., алгебра, геометрія 1,5 год.,

Додаткові групові заняття:

 • По 1 годині варіативної складової 1-А,Б класи  надано на додаткові групові заняття з російської мови
 • По 1 годині варіативної складової 5АБ,6А класів надано на додаткові групові  заняття з музичного мистецтва
 • 1 год. варіативної складової 7А надано на додаткові заняття з історії України для 7АБ класів
 • 1,5 години та 0,5години варіативної складової 8АБ класів надано на додаткові заняття з математики для 9АБ класів
 • В 11 класі 2 години варіативної складової використано на додаткові групові заняття з фізики та інформатики по 1 годині

 

Структура 2018-2019 навчального року

 

Структура 2018-2019 навчального року встановлена відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № __________ від _______), рекомендації Донецького обласного і Краматорського міського управління освіти. Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018-2019 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2018 р.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:

 

Осінні 23.10.18-04.11.18 р., зимові 22.12.18-07.01.19 р., весняні 25.03.19-31.03.19 р. , останній дзвоник 25.05.2019 р. Тривалість уроків: 1 кл. – 35 хв.; 2-4 кл. – 40 хв.; 5-11 кл. – 45хв. Як передбачено статтею 343 закону України “Про загальну середню освіту” навчальний рік закінчується проведення державної підсумкової атестації випускників початкової ,основної і старшої  шкіл.

 

 


 

Типовий навчальний план

для перших класів з українською мовою

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1-А кл. 1-Б кл.
Інваріантний складник
Мовно-літературна

Українська мова

 

7

 

2

 

7

 

2

Іншомовна

Англійська мова

Математична 4 4
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3 3
Технологічна 1 1
Інформатична
Мистецька 2 2
Фізкультурна* 3 3
Усього 19+3 19+3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 23 23
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23
Додаткові групові заняття з російської мови

 

1 1

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

По 1 годині варіативної складової 1-А,Б класи  надано на додаткові групові заняття з російської мови


Навчальний план

початкової школи 2-4 класів з українською мовою навчання

з вивченням мови корінного народу, національної меншини

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» Додаток 2

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-А 3-А 4-А
Мови і літератури (мовники і літературний компонент) Українська мова 7 7 7
Мова корінного народу, національної меншини 2 2 2
Іноземна мова 2 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1+1 1+1 1+1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Усього 21+3 22+3 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

По 1 годині варіативної складової 2- 4 класів  передано на посилення музичного та образотворчого мистецтва по 0,5 години


Навчальний план

початкової школи з навчанням мовою

національної меншини (російською мовою)

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» Додаток 3

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-Б 3-Б 4-Б
Мови і літератури (мовний і літературний компонент) Українська мова 3 4 4
Мова навчання 6 5 5
Іноземна мова 2 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1+1 1+1 1+1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Усього 20+3 21+3 21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

По 1 годині варіативної складової 2- 4 класів  передано на посилення музичного та образотворчого мистецтва по 0,5 години


Навчальний план для 5-6-х класів

Наказ МОНУ  №405 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» Таблиця 12 для класів 5АБ 6А, Таблиця 2 для класу 6Б

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б
Мови і літератури Українська мова 3.5 3.5 3.5 3.5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2 2
Російська мова (мова нац. Меншини) 2        2 2 3.5
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
 

Природознавство

Природознавство 2 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 25,5+3 25,5+3 27,5+3 29+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 3,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 31+3 30+3
Додаткові групові заняття з музики 1 1 1
Віддано  на освітній округ 1,5 1,5 1,5 0

По 1 годині варіативної складової 5АБ,6А класів  надано на додаткові групові  заняття з музичного мистецтва

По 1 годині варіативної складової 6АБ класів  надано на посилення англійської мови


Навчальний план для 7-9-х класів

Наказ МОНУ  №405 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» Таблиця 12 для класів 7А 8А 9А, Таблиця 2 для класів 7Б, 8Б, 9Б

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б
Мови і літератури Українська мова 2.5 2.5 2+0.5 2+0.5 2+0,5 2+0,5
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2 2
Російська мова (мова нац. меншини) 2 2,5 2 2 2 2
Інтегрований курс «Література» 2 2 2
 

Суспільствознавство

Історія України 1 1 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1
 

Мистецтво

Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2
 

Природознавство

Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1.5 1.5
Фізика 2 2 2 2 3 3
Хімія 1,5+0,5 1,5+0,5 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 29+3 29,5+3 29,5+3 29,5+3 31+3 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3 1 3,5 2 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 30,5+3 33+3 31,5+3 33+3 33+3
Додаткові заняття з: математики

                                Історії України

 

0,5

 

0,5

0,5 0,5
Віддано на освітній округ 0 0 0,5 0 0 0

По 1 годині варіативної складової 7АБ класів  надано на посилення англійської мови, по 0,5 годин на посилення хімії.1 год. варіативної складової 7А надано на додаткові заняття з історії України для 7АБ класів

По 1 годині варіативної складової 8АБ класів  надано на посилення англійської мови, по 0,5 годин надано на посилення української мови та історії України

По 0,5 годині варіативної складової 9 А, Б класів  надано на посилення української мови та історії України, по 1 годині надано на посилення англійської мови

1 година варіативної складової 8А класу надано на додаткові заняття з математики для 9АБ класів


Навчальний план

Для 10 класів загальної середньої освіти

Філологічний профіль

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» Таблиця 2, відповідно до профілю та  Таблиці 3 до Типової освітньої програми

Предмети Кількість годин на тиждень
10
Базові предмети 27
Укр мова 2+2
Укр літ 2+2
Заруб літ 1+1
Іноземна мова (англійська) 2+1
Мова і літ корінного народу
Історія України 1,5
Всесв історія 1
Громад освіта 2
Математика (алгебра і поч. аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізич культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вібірково-обов’язкові предмети

Інформатика –

Мистецтво –

 

2

1

Додаткові години 8
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
Використовується на додаткові групові заняття  з математики  

2

По 2 години варіативної складової передано на посилення профільних предметів українська мова , українська література, по 1 годині- на посилення  зарубіжної літератури та іноземної мови, на додаткові групові заняття  з математики надано 2 години.


Навчальний план

Для 11 класу загальної середньої освіти

Технологічний профіль

наказ МОНУ від 27.08.2010 р. №834 зі змінами внесеними наказом МОНУ №657 від29.05.2014, Додаток 10

Предмети Кількість годин на тиждень
11
Українська  мова 1+1
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 3
Мова і літ корінного народу
Історія України 1,5+0,5
Всесвітня історія 1
Людина і світ 0,5
Художня культура 0,5
Математика

алгебра

геометрія

 

2+1

1+1

Біологія 1,5
Екологія 0,5
Економіка 1
Астрономія 0,5
Фізика 2
Хімія 1
Технології 6
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Креслення 2
Додаткові години 5,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
Використовується на додаткові групові заняття з:

фізики

інформатика

 

 

1

1

По 1 годині варіативної складової надано для посилення предметів алгебри, геометрії, української мови, та 0,5 години на посилення історії України, 2 години варіативної складової  використано на додаткові групові заняття з фізики та інформатики по 1 годині