Аналіз роботи

На  виконання наказу Міністерства освіти  і науки  України  від 23.05.2005 № 178 “ Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів  перед педагогічними  колективами  та громадськістю” за підсумками 2018/2019 навчального року на загальних зборах трудового колективу, батьківського комітету, ради закладу  та  громадськості  відбувся традиційний  звіт  директора школи. Відтак 08.09.2019 року керівник школи Літовка Юлія Володимирівна  подала на розсуд  громадськості огляд здійсненної роботи  з вересня  2018 року по серпень 2019 року. В першу чергу  звітував  директор  перед батьками  учнів, адже  центральною фігурою  в школі є саме дитина.

На звітуванні були  присутні   голова  теркому № 5, голова батьківського комітету  школи, учителі, батьки, технічні працівники, громадськість. Звітування  пройшло відкрито  та демократично, базувалося на принципах  взаємоповаги  та позитивної  мотивації.

Системно проаналізувавши  свою діяльність  у 2018/2019 навчальному році  персональний внесок  у підвищення рівня організації рівня навчально-виховного процесу  директор зосередилась на питаннях загальної інформації про школу;

Кадрового забезпечення закладу  кваліфікованими  педагогічними кадрами  та доцільності їх розстановки

реалізації завдань  методичної роботи школи;

навчальної діяльності учнів ;

організації тестування  ЗНО учнів;

пріоритетних питаннях виховної та позакласної роботи ;

дотримання  правопорядку неповнолітніми  та вжиті профілактичні  заходи щодо попередження правопорушень;

надання соціальної підтримки  та допомоги  дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей;

підготовці підростаючого покоління  до свідомого  вибору професії;

тісній співпраці з батьківським колективом;

збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників;

стану охорони праці та безпеки  життєдіяльності;

фінансово-господарської діяльності.

Цей рік відзначився  напрочуд багатьма  творчими  здобутками, спортивними перемогами , спільними досягненнями , про які можна було розповідати  ще не одну  годину. Однак можливість висловитися необхідно було надати  батькам , іншим гостям.

Роботу директора  школи оцінили  голосуванням. Робота директора була відзначена  оцінкою “задовільно”.

Звісно,  на цьому робота не припиняється  – адже попереду новий навчальний  рік.

ЗВІТ

директора Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 перед педагогічним, учнівським  та батьківським  колективами  та перед громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

ВСТУП

  Згідно наказу Міністерства освіти  і науки  України  від 23.05.2005 № 178 “ Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів  перед педагогічними  колективами  та громадськістю” відповідно до Положення про загальноосвітній  навчальний заклад керівник  навчального закладу  має щороку звітувати  про свою діяльність  на загальних зборах  педагогічного колективу, батьківського комітету , ради та громадськості .

            Моя діяльність, як директора здійснювалась  у відповідності  до Законів України

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та була спрямована  на виконання Національної доктрини розвитку  освіти України у ХХІ столітті, Закону України “Про національну  програму  інформатизації ”,Постанов Уряду України , нормативно-інструктивних документів  Міністерства  освіти і науки України  та місцевих органів Управління освітою на реалізацію  регіональних  та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання  і виховання учнів, праці педагогічних працівників , впровадження нових освітніх технологій , розвиток  здібностей дітей  та підлітків; виконання програми “Вчитель”, програми “Обдарована молодь”.

Мною, як керівником  навчального закладу, здійснювався контроль  та створювалися  умови для виконання  робочого навчального плану  2018/2019 навчального року. Основна мета  моєї діяльності, як керівника, у  2018/2019 навчальному році:

 • створення умов для навчання  учнів  школи, забезпечення  реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої   освіти в умовах  школи І-ІІІ ступенів.
 • вдосконалення педагогічної системи школи  відповідно до  запитів батьків  і  учнів.

забезпечення функціонування  та розвитку школи, підвищення  якості освіти  та ефективності  виховання і розвитку  учнів.

Для реалізації поставленої мети  були вирішенні  наступні завдання :

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та  вжиті заходи  щодо упровадження інноваційних  педагогічних  технологій  у навчальний процес.
 4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення  здоров’я  учасників навчально-виховного процесу .
 5. Організація різних форм позаурочної  навчально-виховної  роботи.
 6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними працівниками.
 7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу  до управління його діяльністю.
 8. Робота із звернень громадян з питань діяльності  навчального закладу.
 9. Робота у мікрорайоні школи.
 10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

    Підвищення рівня організації  навчально-виховного процесу у навчальному  закладі

  Порівняно з 2017-2018 навчальним роком мережа класів школи у 2018-2019 навчальному році  змінилась, кількість учнів у школі збільшилась

2015-2016 — 434 учня (19 класів , 11 класів з українською мовою навчання,8 класів з російською мовою навчання з вивченням української мови)

2016-2017 — 446 учнів (20 класів, 12  класів з українською мовою навчання,8 класів з російською мовою навчання з вивченням української мови)

2017-2018 — 460 учнів (20 класів, 12  класів з українською мовою навчання,8 класів з російською мовою навчання з вивченням української мови)

2018-2019 –  481 учнів (20 класів, 15  класів з українською мовою навчання,5 класів з російською мовою навчання з вивченням української мови)

Забезпечення  обов’язкової загальної середньої освіти

  Особисто мною  контролюється  працевлаштування  випускників, у 2018-2019 навчальному році  школу закінчи та одержали  свідоцтво про базову загальну середню освіту 38 випускників, з них :

 • в 10 класі залишилось 21 учень.
 • загальну середню освіту одержали 26 учнів, з них в ВНЗ продовжують навчання 20 учнів, з них на бюджеті  8 учнів, 6 учнів  в Вищих професійних  навчальних закладах.

Перевірено списки дітей мікрорайону  віком від 6 до 18 років — відповідальна

Корніцька Л.В.

– ведеться облік  відвідування учнями школи;

– проводяться  індивідуальні  профілактичні  бесіди  з учнями, які пропустили заняття без  поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками .

Дітей, які неохоплені  навчанням немає.

Протягом 2018-2019 навчального року  учні, які мали потребу були  забезпечені  індивідуальним навчанням.

Також  за результатами  ДПА 51 учень  9-х класів  отримає  свідоцтво  про базову  загальну середню  освіту, та 10 учнів  11 класу атестати про загальну середню освіту.

Створення умов для варіативності навчання  та вжиті заходи щодо  упровадження  інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

  Колектив  школи бачить  свою місію  у виконанні соціального  замовлення у створенні  умов для розвитку  і самореалізації кожної особистості, як громадянина України — патріота  своєї держави, який усвідомлює свою належність  до сучасної світової  цивілізації, чітко  орієнтується  в сучасних реаліях  і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31   здійснює свою діяльність на підставі  Законів України “Про освіту” «Про загальну середню освіту” з урахуванням вимог Концепції профільного навчання  у старій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями  загальної середньої освіти  на рівні Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної  загальної середньої освіти. Згідно зі Статутом  заклад освіти має таку  структуру : загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня — 20 класів, 460 учнів. Мова навчання  – українська . Враховуючи потреби учнів , побажання батьків, фахову підготовку  педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі  введено технологічний профіль. Плануємо  у наступному 2019-2020 навчальному році змінити профіль для 10  класу  на філологічний . Робочий навчальний план  закладу на 2019-2020 навчальний рік буде  складено на підставі  рекомендацій Міністерства освіти і науки  України  згідно листа  МОН України

 Порядок вивчення окремих  навчальних предметів

 Методологічною  основою  загальної  середньої  освіти  є пріоритет загальнолюдських  і національних цінностей,  переорієнтація навчально-виховного процесу  на особистість дитини . Особлива  увага має приділятись  вивченню учнями  української мови,  вітчизняної історії та культури , вивченню одної  іноземної мови, комп’ютерною грамотністю.

            Робочий навчальний план закладу  включає в  інваріантну  складову сформовану  на державному рівні  та варіативну складову , в якій  передбачено  додаткові години  на поглиблене  вивчення предметів,  предмети та курси  за вибором, спецкурси,  факультативи, а саме:

– у 1-4 класах було відкрито дві групи  продовженого дня  з наповнюваністю 30 учнів;

Всі навчальні програми,  що використовуються  в навчально-виховному процесі мають гриф Міністерства.

– надані  години  для додаткових занять  з математики, посилено вивчення англійської мови  в 7-х,8-х,9-х класах.

готуватись до ЗНО починаємо  з 10 класу, де  надані додаткові години на  біологію, історію України, хімію.

Соціальний захист  та робота щодо  збереження  і зміцнення здоров’я  учасників навчально-виховного процесу

Протягом 2018-2019 навчального року  систематично проводилась робота  щодо формування  основ  здорового  способу життя, профілактики  шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму . Протягом року проводився моніторинг  стану фізичного здоров’я дітей.

Складені списки учнів :

спец. мед. групи

звільнених від занять фізкультури

Велику увагу в школі приділялось  соціальній роботі  з учнями.

В 2018-2019 навчальному році  поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага.

В 2018-2019 навчальному році   жодного з батьків  не було притягнуто до відповідальності . З метою попередження таких  випадків класними керівниками  постійно проводиться моніторінг відвідування , бесіди з учнями та батьками . Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 6-7 класів, але з поважних причин . Учні молодших класів мали пропуски лише через  хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні  та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні  бесіди  з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

Охоплення  учнів школи гарячим харчуванням

    Аналізуючи роботу  школи щодо охоплення  учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно  харчування дітей. Учні 1-4 класів, ЛРО, сироти та переселенці забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим харчуванням .

Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані.

Плануючи роботу школи на 2018-2019 навчальний рік  слід посилити контроль  за дотриманням  норм харчування  учнів початкової школи  та учнів пільгового контингенту  та додержанням  двотижневого  меню. Більш активно залучати до контролю  батьківську громадськість.

Санаторно-курортним  лікуванням  не було охоплено працівників школи, надано безкоштовні путівки  до бази відпочинку  від ПАТ НКМЗ, під керівництвом  В.М. Олешко .

Протягом звітного періоду травматизму  серед учнів школи не було.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

На протязі 2018-2019 навчальному році приділялась увага до максимального  залучення учнів до участі  у позаурочній  навчально-виховній роботі , в школі велась гурткова робота.

Доволі високий  рівень навчально-виховного процесу  підтвердився результатами шкільних, районних та обласних олімпіад. Учні школи отримали  45 дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів  на   конкурсах, змаганнях та 19 похвальних листів  за відмінне навчання

Методична робота  в школі спрямована  на удосконалення  системи роботи з  підвищення  професійної майстерності  педагогічних працівників , активізації  їх творчого потенціалу  формування здатності  до швидкої адаптації в зв’язку з переходом на новий зміст. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної , дієвої допомоги педагогічним працівникам , особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної  майстерності , створенні  творчої атмосфери, що сприяла  оптимізації  навчально-виховного процесу в школі. Рівень педагогічної майстерності  протягом року зріс. У цьому  відіграла певну роль  система методичної роботи.

Протягом навчального року  відбулися засідання  педагогічної ради  школи за темами:

аналіз роботи шкільного колективу  за минулий навчальний рік;

завдання та  затвердження  робочого навчального плану  (варіативної частини) на новий навчальний рік;

розвиток творчої ініціативи вчителів;

удосконалення та  пошук  активних і цікавих  форм ведення уроку;

використання технічних засобів  навчання;

уточнення в навчально-виховному процесі;

здійснення індивідуального  та диференційованого підходу  до учнів  під час процесу навчання  та виховання;

стан самоосвіти  педагогічних працівників , як складової  частини системи внутрішньої  методичної роботи , інноваційні форми  та методи  виховної роботи.

Шкільний методичний кабінет  є центром  творчості  та самоосвіти  педагогічних кадрів . Роботі заступника директора  допомагали  керівники шкільних методичних об’єднань. Проводилися засідання, де обговорювалися  питання : організації та проведення  контрольних зрізів знань , семінарів,  підготовки до участі  у педагогічній виставці, педагогічних читаннях.

В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів  помітно виріс.  В школі працюють вчителі, які мають:

Звання “Вчитель-методист” – 2

Вчитель “Вищої категорії”   – 4

Вчитель “ І  категорії”           – 19

Вчитель “ІІ категорії”            – 4

Вчитель “Спеціаліст”             -8

Результати атестації  показали , що  методична рада в школі виконала свою стимулюючу функцію. Таким чином, якісний склад педагогічного колективу  з року в рік  змінюється  в позитивну сторону,  що безумовно  буде впливати на якість навчально-виховного  процесу.

Педагогічний колектив  в тісному зв’язку   співпрацює з батьками  та  піклувальною радою школи.

Належна робота здійснюється  в напрямку підвищення  фахової  майстерності вчителів у  ході  курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки  виконано  в повному  обсязі.

Аналіз підсумків  навчального року  дає підстави  зробити висновок, що, порівняно з минулим  навчальним роком, зріс рівень фахової майстерності  педагогів, педагогічний колектив  школи в процесі своєї діяльності реалізував мету  виховання, навчання  та  розвитку учнів, поставлену  на початку навчального року.

Нові форми методичної роботи дозволили більшості учителів  усвідомити необхідність перебудувати свою роботу у режимі  розвитку, в напрямку оволодіння новими прийомами, методами, засобами, технологіями, системи навчання, виховання  розвитку дітей. Головним завданням педагогічного колективу  нашої школи є піднесення особистості, спрямоване на розкриття  природних здібностей, розвиток  інтелекту  та формування духовності учнів. Всі заходи, розроблені річним планом, спрямовані  на забезпеченні ефективності  та результативності  навчально-виховного процесу .

З метою організації  диференційованої та індивідуальної роботи  з педагогічними кадрами, щороку проводиться  діагностування.

Серед проблем, які не до кінця вирішені у школі, є: недостатня  робота окремих учителів з підготовки та залучення  учнів до олімпіад, конкурсів, написання наукових робіт в рамках МАН; індивідуальна виховна робота з школярами, які пропускають уроки, запізнюються  на заняття, допускають грубість  у спілкування з  однокласниками  і вчителями, мають  шкідливі звички; вимагає вдосконалення  та систематичності робота класних керівників  з класом; робота по прищепленню навичок здорового способу життя; підвищення матеріальної бази  для проведення  уроків фізичної культури; необхідність  капітального  ремонту обладнання  їдальні та необхідність  капітального ремонту кабінетів, спортивної зали.

Завдяки  позабюджетним  надходженням  від спонсорів НКМЗ, коштів батьків, вдалося відремонтувати  шкільне приміщення, приготувати його  до нового  навчального року .

З метою досягнення кращих результатів  у навчально-виховній роботі за  зміцнення  матеріальної бази,  налагоджено тісну  співпрацю  педагогічного, учнівського і батьківського комітетів.

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи, то в цьому році  ми  відкрили  додатковий навчальний кабінет.

За сприяння батьківського  комітету  школи  було встановлено  радіатор   у вчительську, в книгосховищі зроблено  підвісний дах, відбулась закупівля   клею для шпалер,  москітну сітку в їдальні, закупались  господарські матеріали  для  дрібного ремонту  школи, встановлено  шлагбаум  при в’їзді на територію .

За рахунок  міського бюджету   оновлено асфальтне  покриття  по вул. Катерини Білокур  та двір перед школою.

За допомогою депутата А. Бессонного  вивезено сміття  під час міського суботнику, організовано підвіз учнів  до місць  проходження  міських культурних заходів.

Завдяки  допомоги  НКМЗ , особистої участі В.М. Олешко  було відремонтовано  кабінет директора, заступника директора , приймальня, вчительська та медичний кабінет. Встановлено  захисні сітки  на  вікна  спортзалу , організовано підвіз  учнів до проходження міських  спортивних заходів.

Управління освіти  надало будівельні  матеріали  для  внутрішніх  ремонтних робіт школи та миючі, дезінфікуючі засоби.

З метою  подальшого удосконалення  роботи педагогічними працівниками  школи, підвищення  рівня методичної роботи  колектив школи  буде  працювати в 2018-2019 навчальному році  над новою “Впровадження інформаційно-цифрової компетентності, як уміння критично  застосовувати  інформаційно-комунікаційні  технології (Ікт) для створення, пошуку  та обміну  інформацією в процесі роботи”

В 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив  свою роботу  направлятиме на :

зміну профілізації навчання учнів 10-11 класів ;

підвищення  всього  навчально-виховного  процесу, насамперед уроку .

Забезпечення  високого рівня  засвоєння  учнями основ  наук на основі впровадження окремих форм і  методів навчання  і виховання, використання  досягнень  передового педагогічного досвіду  і педагогічної науки;

активізувати роль  учнівського самоврядування;

впровадження в практику  інтерактивних  форм  і методів навчання ;

максимально враховувати  індивідуальні особливості  учнів ;

поєднуватиме  зусилля  школи, сім’ї та громадськості  в процесі навчання  та виховання.

Робота щодо забезпечення  навчального закладу  кваліфікованими  педагогічними кадрами. Залучення  педагогічної та батьківської громадськості  навчального закладу  до управління  його діяльністю; співпраця з громадськими  організаціями

Як директор  школи, я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію  школи, беру  активну участь  у роботі  Ради школи, сприяю активізації  батьківського комітету школи. Протягом 2018-2019 навчального року  представники ради  школи  залучалися  до роботи  педагогічної ради школи , брали участь в атестації педагогічних працівників,  представники батьківської громадськості  є активними  учасниками  загальношкільних свят, виховних заходів.

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального   закладу

   Відповідно до функціональних  обов’язків  ведення діловодства  та відповідальність за  збереження документів  зі звернення громадян  покладено  на директора школи . Директор школи  здійснює  прийом  громадян  два рази  на тиждень  у понеділок та п’ятницю з 9.00 до 15.00.

Контроль  за дотриманням законодавства  про звернення громадян здійснюю я особисто. Графік прийому  громадян  встановлюється  на початок навчального року  доводиться  до відома  громадян ( батьків учнів) на батьківських зборах в вересні  місяці. Ведеться журнал  реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян.

Питання про роботу  за зверненнями  громадян за рік  висвітлюється  у звітуванні директора  перед колективом та громадськістю.

Терміни розгляду звернень громадян  дотримуються  згідно ст. 20 Закону України  “Про звернення громадян”. Графік прийому доведено  до відома громадян.

Робота  у мікрорайоні

Школа — є центром виховної роботи  у мікрорайоні, тому  протягом  звітного періоду  зверталася увага  на дотримання санітарно-гігієнічних норм  у приміщеннях закладу та  утримання території  школи  у належному  стані,  створення  належних умов  для відпочинку  та занять спортом  на шкільному  спортивному майданчику, де перебуває  після навчального процесу  та під час  вихідних  днів  значна  кількість  мешканців мікрорайону.

Велика увага  приділяється  роботі з людьми похилого віку, з ветеранами  школи, війни,  які запрошуються  на загальношкільні свята.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази  школи

  Школа підключена до швидкісної мережі Інтернет  та користується електронною поштою. Також за сприяння батьківського  комітету школи  було виконано  технічне обслуговування  та заправку картриджів принтерів , закупівля паперу для принтера, оновлені стенди. У школі продовжується  художнє  оформлення  шкільного  шкільного  приміщення із залученням батьків  учнів школи.

В повному обсязі заповнена  база даних, оформлено шкільний сайт.

Поряд  з досягненнями в  школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

потребує   капітального ремонту  спортивна зала,  кабінет фізики, хімії

остаточна заміна труб опалення;

В наступному навчальному році ми плануємо:

парковку для дитячих велосипедів, та відкриття  ще одного  навчального кабінету та переобладнання  гардеробної;

Міська влада планує побудувати  Фізкультурно  оздоровчий  комплекс, зробити  термомодернізацію  школи;.

Управління освіти – оновлення  асфальтового покриття   на території  школи

НКМЗ  планує  відремонтувати  кабінет фізики, зробити ремонт  з переобладнання  гардеробу, щоб відкрити новий  навчальний кабінет, встановити радіомережу  по школі, навіс  над входом  до спортивної зали.

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи  планує продовжити роботу по удосконаленню форм  і методів  роботи на уроках,  використовуючи  сучасні інноваційні технології,  вивчаючи  індивідуальні  здібності  та особливості  кожного учня керуючись Законами України  та регіональними програмами , продовжувати  роботу по матеріально-технічному  забезпеченню навчально-виховного процесу  у школі інформатизації викладання  навчальних предметів.

 

Директор школи.