Освітні програми

  • для 1-4 класів — за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 та типовою освітньою програмою закладів освіти, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко
  • для 5-9-х класів — За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 та згідно з наказом МОН № 855 від 07.08.15 р. №855
  • Для 10х класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657
  • Для 11-х класів Додаток №10 для шкіл з українською мовою навчання “Технологічний профіль” наказа МОНУ від 27.08.2010 №834 зі змінами внесеними наказом МОНУ від 29.05.2014 р. №657
№ додатка робочого навчального плану Класи Примітка Варіанти типових навчальних планів, затверджених МОН
№1 1АБ

 

 

 

 

 

З українською мовою

навчання

 

 

 

 

 

З російською мовою навчання

Додаток № 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 р.№407 “Річний план початкової школи з  українською мовою навчання з вивченняови національної меншини”

 

 

 

Додаток №3 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 “ Навчальний план початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини”

№ 2 5АБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З українською мовою навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З російською мовою навчання

Додаток № 12 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,наказ  МОН У № 405 від 20.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2  до Типової освітньої програми закладів загальної освіти ІІ ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 №405 для класів “ З навчанням мовою національної меншини”

№3 10 З українською мовою навчання Додаток № 2 до Типової освітньої програми закладів загальної освіти ІІІ ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 №408
11 З українською мовою навчання Додаток №10 для шкіл з українською мовою навчання “Технологічний профіль” наказа МОНУ  від 27.08.2010 №834 зі змінами внесеними наказом МОНУвід 29.05.2014 р. №657