Комплексний план роботи з  учнями, схильними до правопорушень

Комплексний план

роботи з  учнями, схильними до правопорушень

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

на 2018 – 2019 навчальний рік

Зміст   роботи Термін виконання Відповідальні
Розглянути на педагогічній раді питання постанови на внутришкільний контроль учнів, схильних до правопорушень 30.08.18 ЗВР

педагогічний колектив

Затвердити списки дітей, схильних до правопорушень (внутришкільний контроль) До 05.09.18 ЗВР

педагогічний колектив

Поновити картотеку на учнів, які стоять на внутришкільному обліку II тиждень

вересня

ЗВР,

Класні керівники

Поновити соціальний паспорт учнів школи до 05.09.18 ЗВР

кл. керівники 1-11 кл

Створити і затвердити склад Ради профілактики I тиждень вересня Адміністрація
Розглянути і затвердити план роботи Ради профілактики II тиждень вересня Члени Ради профілактики
Діяльність Ради профілактики За планом роботи Ради Члени Ради профілактики
Розглянути і затвердити план правоосвітньої  роботи I тиждень вересня Адміністрація
Розглянути і затвердити план роботи щодо профілактики шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу I тиждень вересня Адміністрація
Розглянути і затвердити план роботи батьківського лекторію I тиждень вересня Адміністрація
Розглянути і затвердити план роботи психолога щодо попередження правопорушень I тиждень вересня Адміністрація,

психолог

Проаналізувати зайнятість учнів школи в позаурочний час 30.09.18 ЗВР

кл. керівники 1-11 кл

Проводити індивідуальну роботу з учнями, які потребують особливої уваги, та їх батьками Протягом року ЗВР

класні керівники

Виявляти учнів, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою Протягом року Класні керівники
Виявляти родини, які опинилися в складних життєвих  обставинах Протягом року Класні керівники
Здійснювати психологічну профілактику та корекцію відхилень у поведінці неповнолітніх Протягом року Психолог
Вести щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, поведінкою під час навчально-виховного процесу Протягом року Класні керівники
Проводити виховні заходи з залученням працівників  кримінальної міліції у справах  дітей, служби у справах  дітей, наркологічної служби Протягом року ЗВР

класні керівники

 

Розглядати питання профілактики правопорушень на класних батьківських зборах За планами виховної роботи класних керівників, планом роботи школи Класні керівники
Проводити індивідуальні бесіди з учнями школи щодо виконання Правил для учнів Протягом року ЗВР

класні керівники

Проводити індивідуальні бесіди з батьками щодо  виховання та навчання дітей Протягом року ЗВР

класні керівники

Залучати дітей до активної діяльності у дитячо-юнацькій організації , шкільних гуртках і секціях, гуртках Протягом року Педагог-організатор,

керівники гуртків

Продовжити роботу куточка правових знань Протягом року Вчитель правознавства

Пугач О.В.

Висвітлювати роботу школи з цієї теми у шкільній газеті , класних куточках Протягом року Педагог-організатор
Спланувати і провести місячник правових знань «Ми різні – ми рівні»

 

Листопад ЗВР

класні керівники 1-11, учитель правознавства

Заслуховувати питання профілактики правопорушень серед учнів школи на педагогічній раді і нараді при директорові, на методоб’єднанні класних керівників За планом роботи ЗВР

класні керівники

 

Вивчати передовий досвід роботи з учнями девіантної поведінки Протягом року ЗВР

класні керівники 1-11

Розглядати питання нових підходів до профілактики правопорушень, застосовувати їх у роботі Протягом року ЗВР

класні керівники 1-11

Залучати учнів «групи ризику» до різних видів громадсько-корисної діяльності, до класних і шкільних виховних заходів Протягом року Класні керівники
Проаналізувати роботу з учнями, схильними до правопорушень, скласти комплексний план на  2018-2019 н. р. Червень 2019 ЗВР

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                      Л.В.Корніцька

План

заходів з попередження  дорожньо-транспортних пригод

 Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

Краматорської міської ради

На 2018-2019 навчальний рік

Заходи

 

Клас Дата проведення Відповідальні
1 Вивчення  закону України «Про дорожній рух» За планом роботи МО класних керівників ЗВР Корніцька Л.В.

класні керівники

1-11 класів

2 Планування роботи школи на 2017-2018 навчальний рік щодо попередження дорожньо-транспортних пригод III тиждень серпня

2018 р.

ЗВР Корніцька Л.В.

.

3 Проведення заходів з вивчення Правил дорожнього руху за програмою, затвердженою управлінням освіти і науки 1-11 1 раз на місяць протягом року за планами ВР класних керівників Класні керівники

1-11 класів

5 Організація діяльності гуртка «Юні інспектори руху» I тиждень вересня

2018 р.

Педагог організатор
6 Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів одним із питань якого є безпека дорожнього руху, поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху (з реєстрацією на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять) 1-11 01.09.18 Класні керівники

1-11 класів, керівники гуртків, вихователі групи подовженого дня

7 Планування класними керівниками виховної роботи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод 1-11 До 14.09.18 Класні керівники

1-11 класів

8 Поновлення інформації шкільного куточка з правил дорожнього руху За необхідністю Педагог організатор
9 Розгляд питання попередження ДТП на педагогічних радах, нарадах, засіданнях методоб’єднання класних керівників За планом роботи ЗОШ №31 Адміністрація
10 Шкільна акція у рамках міського огляду – конкурсу  «Увага! Діти на дорозі!»:

–          Розробка положення про загін інспекторів дорожнього руху, складання і затвердження плану роботи загону;

–          Єдині уроки з вивчення правил дорожнього руху:

«Дорожня азбука»,

«Великі трагедії доріг»;

–          Конкурс «З дорожніми знаками дружи – не знатимеш біди»;

 

–          Виступ агітбригади загону юних інспекторів руху;

–          Виставка малюнків «Безпечні шляхи»;

–          Виставка – огляд літератури  про правила дорожнього руху;

–          Використання на уроках російської і української мов матеріалу даної тематики;

–          Рейд – перевірка дотримання учнями Правил дорожнього руху;

–          Перегляд хроніки ДТП (за інформаційними новинами)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6

 

7-11

4

 

 

1-4

 

2-4

1-11

 

1-11

 

 

 

 

1-11

20.08.18 –20.09.18

 

 

 

 

 

 

18.09.18

 

 

 

18.09.18

 

За планом роботи гуртка

11.09.18 –15.09.18

14.09.18 –18.09.18

 

01.09.18- 18.09.18

 

18.09.18

 

За планами ВР класних керівників

ЗВР Корніцька Л.В.

 

 

Педагог організатор

 

 

 

Класні керівники

1-11 класів

 

 

Педагог організатор

 

 

 

 

Учителі поч класів, бібліотекар

 

Лучко В.В Пономаренко В.В.

 

Класні керівники

1-11 класів

11 Зустрічі – бесіди  фахівців з учнями щодо профілактики ДТП за темами: «Юні велосипедисти», «Юні мопедисти», «Правила дорожньої безпеки під час катання на роликових ковзанах та скейтах», «Діти – учасники дорожнього руху» 1-11 За планами ВР класних керівників, планами учителів основ здоров’я Класні керівники

1-11 класів,

учителі основ здоров’я

12 Розгляд питання попередження ДТП на класних батьківських зборах 1-11 За планами ВР класних керівників Класні керівники

1-11 класів

13 Висвітлення теми попередження ДТП у шкільній прессі 1-11 За планом роботи гуртка Педагог організатор

 

14 Висвітлення питання попередження ДТП у класних куточках 1-11 За планом ВР класних керівників Класні керівники

1-11 класів

15 Рейди – перевірки членами загону Юних інспекторів руху дотримання учнями Правил дорожнього руху За планом роботи загону Педагог організатор

 

16 Індивідуальна робота з учнями щодо попередження дорожньо – транспортного травматизму 1-11 Протягом навчального  року ЗВР Корніцька Л.В.

кл. керівн.1-11 кл.в

17 Використання наочної агітації 1-11 За необхідністю Класні керівники

1-11 класів, вихователі групи подовженого дня

18 Перегляд і обговорення фільмів даної тематики 1-11 За планами ВР класних керівників Класні керівники
19 Проведення  розслідування у випадках ДТП з вини школярів з метою попередження ДТП серед учнів За необхідністю ЗВР Корніцька Л.В.

 

20 Контроль проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів і заходів з вивчення Правил дорожнього руху за програмою, затвердженою управлінням освіти і науки 1-11 Протягом року ЗВР Корніцька Л.В.

 

21 Участь у міському конкурсі інспекторів дорожнього руху 8-11 За планом УО Педагог організатор

 

22

 

Місячник з вивчення Правил дорожнього руху 1-11 Березень

(за окремим планом)

ЗВР Корніцька Л.В.

 

23

 

Використання при підготовці до відповідних заходів матеріалів всеукраїнського науково-популярного журналу «Безпека життєдіяльності» 1-11 Протягом року Класні керівники

1-11 класів

Заступник директора   з  виховної роботи                                                Л.В. Корніцька

ПЛАН РОБОТИ

з безпеки життя і здоров’я  учнів

Краматорської загальноосвітньої І- ІІІ ступенів № 31

на 2018- 2019 навчальний рік

 

Заходи Дата/термін Відповідальні
1 Вивчення нормативно-правових актів

 

За планами самоосвітньої діяльності вчителів,

класних керівників, керівників гуртків

Вчителі,

класні керівники 1-11, керівники гуртків,

ЗВР Л.В.Корніцька

2 Перегляд і поновлення, розробка інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів За необхідністю (серпень-вересень) ЗВР Л.В.Корніцька
3

 

 

Планування класними керівниками і проведення відповідної роботи з учнями і батьками (план виховної роботи):

–         Проведення вступного (реєстрація в журналі обліку навчальних занять) і первинного (реєстрація в спеціальному журналі) інструктажів з безпеки життєдіяльності;

–          Проведення цільових інструктажів;

 

До 14.09.18

 

 

 

01.09.18

 

 

 

За необхідністю (згідно наказів УО, директора

ЗОШ № 31)

Класні керівники 1-11

 

 

 

Класні керівники 1-11

 

 

 

Класні керівники 1-11, учителі, адміністрація

4 Рейд-перевірка стану навчальних кабінетів щодо дотримання санітарно-гігієнічних, пожежних норм 1 раз на місяць  Комісія ПК
5 Аналіз травматизму серед учнів Грудень 2018, травень 2019 Адміністрація
6 Дотримання норм безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах Протягом року Класні керівники 1-11, завідуючі кабінетами, майстернями, спортзалом
7 Забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу на уроках хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури Протягом року Завідуючі кабінетами, майстернями, спортзалом,

учителі-предметники

8 Забезпечення безпечних умов на заняттях шкільних гуртків і секцій Керівники гуртків і секцій
9 Забезпечення безпечних умов під час проведення загальношкільних виховних заходів Протягом року Педагог-організатор
10 Забезпечення безпечних умов під час проведення класних виховних заходів Протягом року Класні керівники 1-11
11 Дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури Протягом року Учителі фізичної культури
12 Попередження побутового травматизму серед учнів Протягом року

(за планами ВР)

Класні керівники 1-11
13 Дотримання Правил для учнів Протягом року Класні керівники
14 Організація чергування класів по школі. Проведення інструктажів з учнями чергового класу Протягом року

(за графіком)

Класні керівники,

ЗВР Корніцька Л. В.

15 Організація чергування педагогів під час перерв Протягом року

(за графіком)

ПК
16 Організації активних форм навчально-пізнавальної діяльності на уроках Основ здоров’я Протягом року Учителі

Основ здоров’я

17 Робота класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам серед учнів За планами ВР Класні керівники
18 Організація  і проведення:

– місячника безпеки руху;

– місячник здорового способу життя;

– тижнів пожежної безпеки

 

 

 

Вересень 2018;

 

Грудень18

 

Вересень 2018,березень 2019

Педагогічний колектив

 Заступник директора з ВР                                                  Л.В. Корніцька

План роботи

 з охорони дитинства

 Краматорської загальноосвітньої І- ІІІ ступенів № 31

на 2018- 2019 навчальний рік

 

Зміст  роботи Термін

виконання

Відповідальні
1 Вивчення нормативно-правових актів виховання та навчання дітей пільгових категорій

 

За планом роботи МО кл. керівників,

за планом самоосвітньої діяльності кл. кер.

КерівникМО кл.кер. класні керівники 1-11
2 Призначення громадського інспектора з охорони дитинства (наказ) До 01.09.2018 Директор ЗОШ№31
3

 

Складання плану роботи громадського інспектора з охорони дитинства До 05.09.2018 ЗВР Корніцька Л.В.

 

4 Створення оргкомітету та комісії з організації, проведення та підведення підсумків громадського огляду (наказ) 17.08.18 Директор ЗОШ№31
5 Поновлення соціального паспорту учнів школи 01.09.18– 11.09.18 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

6 Аналіз оздоровлення учнів влітку 2018 року До 08.09.18 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

7 Аналіз позаурочної зайнятості учнів До 01.10.18 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

8 Аналіз працевлаштування учнів 9, 11 класів вересень ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники

9 Проведення громадського огляду

 

Вересень-жовтень Оргкомітет

 

10 Виявлення дітей, які залишилися без піклування батьків Протягом року Класні  керівники 1-11

Інспектор з ох.дитин.

11 Проведення консультацій і надання допомоги щодо позбавлення батьківських прав, оформлення опікунства, усиновлення У разі потреби ЗВР Корніцька Л.В..

 

12 Оформлення документів для влаштування дитини у притулок У разі потреби ЗВР Корніцька Л.В.

 

13 Оформлення відповідної документації (особові справи) дітей, позбавлених батьківського піклування Вересень ЗВР Корніцька Л.В.

 

14 Шкільна благодійна акція Вересень – жовтень Педагог-організатор
15 Залучення дітей пільгових категорій до діяльності  у шкільній дитячо-юнацькій організації , шкільних гуртках, гуртках і секціях позашкільних закладів (ЦПР, Станція ЮТ) Протягом року Педагог організатор,

керівники гуртків

16 Надання консультацій опікунам (піклувальникам) з питань виховання підопічних Протягом року ЗВР Корніцька Л.В.

 

17 Проведення бесід з дітьми пільгових категорій з питань умов життя і навчання Протягом року Класні керівники

 

18 Відвідування сімей, в яких виховуються діти пільгових категорій Протягом року Класні керівники 1-11 ,

 

19 Виявлення родин, які опинилися в складних життєвих обставинах (батьки не займаються вихованням дітей, ведуть асоціальний спосіб життя, склалися скрутні умови життя) Протягом року Класні керівники 1-11
20 Організація оздоровлення дітей пільгових категорій Протягом року ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ОД

21 Проведення заходів з учнями і батьками щодо попередження  безпритульності, бездоглядності і жебрацтва серед дітей За планами ВР класних керівників Класні керівники 1-11
22 Проведення заходів щодо попередження протиправних дій по відношенню до дітей (насильство в сім’ї) За планами ВР

класних керівників

Класні керівники 1-11
23 Поновлення соціального паспорту учнів 1 тиждень вересня

(протягом року за необхідністю)

Класні керівники Інспектор з ОД

Заступник директора з ВР                                                              Л.В. Корніцька