Навчальний план

Навчальний план

початкової школи 3-4 класів з українською мовою навчання

з вивченням мови корінного народу, національної меншини

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» Додаток 2

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
3-А 4-А
Мови і літератури (мовники і літературний компонент) Українська мова 7 7
Мова корінного народу, національної меншини 2 2
Іноземна мова 2 2
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1+1 1+1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Усього 22+3 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

 

По 1 годині варіативної складової 3- 4 класів  передано на посилення музичного та образотворчого мистецтва по 0,5 години

 

Навчальний план

початкової школи 3-4 класів з навчанням мовою

національної меншини (російською мовою)

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» Додаток 3

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
3-Б 4-Б
Мови і літератури (мовний і літературний компонент) Українська мова 4 4
Мова навчання 5 5
Іноземна мова 2 2
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1+1 1+1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Усього 21+3 21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

По 1 годині варіативної складової 3- 4 класів  передано на посилення музичного та образотворчого мистецтва по 0,5 години

Навчальний план

Для 10,11 класів загальної середньої освіти

Філологічний профіль

Наказ МОНУ  №407 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» Таблиця 2, відповідно до профілю та  Таблиці 3 до Типової освітньої програми

Предмети Кількість годин на тиждень
10 11
Базові предмети 27 26
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+2 2+2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1
Мова і література корінного народу
Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1
Громад освіта 2
Математика (алгебра і поч. аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5+0,5 2
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5+0,5
Вибірково -обов’язкові предмети

Інформатика –

Мистецтво –

 

2

1

 

2

1

Додаткові години 8 9
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
Використовується на додаткові групові заняття  з математики

 

 

2

 

 

2

 

Передано на округ 1

По 2 години варіативної складової у 10 та 11 класах передано на посилення профільних предметів українська мова та українська література, по 1 годині- на посилення іноземної мови, по 0,5 год- на посилення історії України, 0,5 год у 10 класі- на посилення хімії, 0, 5год у 11 класі- на посилення Захисту Вітчизни, на додаткові групові заняття  з математики надано по  2 години у 10 та 11 класах.

Навчальний план для 5-6-х класів

Наказ МОНУ  №405 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» Таблиця 12 для класів 5АБ 6АБ

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б
Мови і літератури Українська мова 3.5 3.5 3.5 3.5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2 2 2
Російська мова (мова нац. Меншини) 2        2 2 2
Інтегрований курс «Література»
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
 

Природознавство

Природознавство 2 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 25,5+3 25,5+3 27,5+3 27,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 3,5 3,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 31+3 31+3
Додаткові групові заняття з музики

                                                   математики

1

0,5

1

0,5

1 1
Віддано  на освітній округ 1 1 1,5 1

По 1 годині варіативної складової 5АБ,6АБ класів  надано на додаткові групові  заняття з музичного мистецтва

По 0,5 годині варіативної складової 5АБ класів  надано на додаткові групові  заняття з математики

По 1 годині варіативної складової 6АБ класів  надано на посилення англійської мови у 6АБ класах

0,5 години варіативної складової 6Б класу передано на додаткові групові заняття з укр. мови 9Б класу

 

Навчальний план для 7-9-х класів

Наказ МОНУ  №405 від 20.04 2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» Таблиця 12 для класів 7А 8А 9А, Таблиця 2 для класів 7Б, 8Б, 9Б

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б
Мови і літератури Українська мова 2.5 2.5 2+0.5 2+0.5 2+0,5 2+0,5
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2 2
Російська мова (мова нац. меншини) 2 2,5 2 2 2 2
Інтегрований курс «Література» 2 2 2
 

Суспільствознавство

Історія України 1 1 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1
 

Мистецтво

Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2
 

Природознавство

Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1.5 1.5
Фізика 2 2 2 2 3 3
Хімія 1,5+0,5 1,5+0,5 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 29+3 29,5+3 29,5+3 29,5+3 31+3 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3 1 3,5 2 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 30,5+3 33+3 31,5+3 33+3 33+3
Додаткові заняття з: математики

                                Історії України

                                Української мови

 

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

Віддано на освітній округ 0 0 0 0 0 0

По 1 годині варіативної складової 7АБ класів  надано на посилення англійської мови, по 0,5 годин на посилення хімії.1 год. варіативної складової 7А надано на додаткові заняття з історії України для 7АБ класів

По 1 годині варіативної складової 8АБ класів  надано на посилення англійської мови, по 0,5 годин надано на посилення української мови та історії України

По 0,5 годині варіативної складової 9 А, Б класів  надано на посилення української мови та історії України, по 1 годині надано на посилення англійської мови

1 година варіативної складової 8А класу надано на додаткові заняття з математики для 9АБ класів, 0,5 год варіативної складової 8А класу надано на додаткові заняття з укр. мови  9А класу.

 

Типовий навчальний план

для перших класів з українською мовою

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти,
розроблена під керівництвом О. Я. Савченко

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1-А 1-Б . 2-А 2-Б
Інваріантний складник    
Мовно-літературна

Українська мова

 

7

 

7

 

7

 

7

Іншомовна

Англійська мова

2 2 3 3
Математична 4 4 4 4
Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 3       3       3         3
Технологічна 1 1 2 2
Інформатична
Мистецька 2 2 2 2
Фізкультурна* 3 3 3 3
Усього 19+3 19+3 21+3 21+3
Варіативний складник    
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1

 

1
Загальнорічна кількість навчальних годин 23 23 25 25
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20 20 22 22
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23 25 25
Додаткові групові заняття з математики 1 1 1 1

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

По 1 годині варіативної складової 1-А,Б класи  надано на додаткові групові заняття з математики.