Робота з безпеки життя та здоров’я учнів

 

      Затверджую:

                                                                                                                                    Директор ЗОШ №31

  _________________Ю.В.Літовка

                                                                            « 30 » серпня 2018р.

 

ПЛАН РОБОТИ

з безпеки життя і здоров’я  учнів

Краматорської загальноосвітньої І- ІІІ ступенів № 31

на 2019- 2020 навчальний рік

 

Заходи Дата/термін Відповідальні
1 Вивчення нормативно-правових актів

 

За планами самоосвітньої діяльності вчителів,

класних керівників, керівників гуртків

Вчителі, класні керівники 1-11, керівники гуртків,

ЗВР Л.В.Корніцька

2 Перегляд і поновлення, розробка інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів За необхідністю (серпень-вересень) ЗВР Л.В.Корніцька
3

 

 

Планування класними керівниками і проведення відповідної роботи з учнями і батьками (план виховної роботи):

–         Проведення вступного (реєстрація в журналі обліку навчальних занять) і первинного (реєстрація в спеціальному журналі) інструктажів з безпеки життєдіяльності;

–          Проведення цільових інструктажів;

 

До 14.09.19

02.09.19

За необхідністю (згідно наказів УО, директора

ЗОШ № 31)

Класні керівники 1-11

Класні керівники 1-11

Класні керівники 1-11, учителі, адміністрація

4 Рейд-перевірка стану навчальних кабінетів щодо дотримання санітарно-гігієнічних, пожежних норм 1 раз на місяць  Комісія ПК
5 Аналіз травматизму серед учнів Грудень 2018, травень 2019 Адміністрація
6 Дотримання норм безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах Протягом року Класні керівники 1-11, завідуючі кабінетами, майстернями, спортзалом
7 Забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу на уроках хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури Протягом року Завідуючі кабінетами, майстернями, спортзалом,

учителі-предметники

8 Забезпечення безпечних умов на заняттях шкільних гуртків і секцій Керівники гуртків і секцій
9 Забезпечення безпечних умов під час проведення загальношкільних виховних заходів Протягом року Педагог-організатор
10 Забезпечення безпечних умов під час проведення класних виховних заходів Протягом року Класні керівники 1-11
11 Дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури Протягом року Учителі фізичної культури
12 Попередження побутового травматизму серед учнів Протягом року

(за планами ВР)

Класні керівники 1-11
13 Дотримання Правил для учнів Протягом року Класні керівники
14 Організація чергування класів по школі. Проведення інструктажів з учнями чергового класу Протягом року

(за графіком)

Класні керівники,

ЗВР Корніцька Л. В.

15 Організація чергування педагогів під час перерв Протягом року

(за графіком)

ПК
16 Організації активних форм навчально-пізнавальної діяльності на уроках Основ здоров’я Протягом року Учителі

Основ здоров’я

17 Робота класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам серед учнів За планами ВР Класні керівники
18 Організація  і проведення:

– місячника безпеки руху;

– місячник здорового способу життя;

– тижнів пожежної безпеки

 

 

 

Вересень 2019;

Грудень19

Вересень 2019,березень 2020

Педагогічний колектив

 Заступник директора з ВР                                                  Л.В. Корніцька