Робота з охорони дитинства

Затверджую:

                                                       Директор Краматорської ЗОШ №31

       «30»серпня 2019р

       _________________     Ю.В.Літовка

 

 

                                     

План роботи

 з охорони дитинства

 

Краматорської загальноосвітньої І- ІІІ ступенів № 31

на 2019- 2020 навчальний рік

 

Зміст  роботи Термін

виконання

Відповідальні
1 Вивчення нормативно-правових актів виховання та навчання дітей пільгових категорій

 

За планом роботи МО кл. керівників,

за планом самоосвітньої діяльності кл. кер.

КерівникМО кл.кер. класні керівники 1-11
2 Призначення громадського інспектора з охорони дитинства (наказ) До 01.09.2019 Директор ЗОШ№31
3

 

Складання плану роботи громадського інспектора з охорони дитинства До 05.09.2019 ЗВР Корніцька Л.В.

 

4 Створення оргкомітету та комісії з організації, проведення та підведення підсумків громадського огляду (наказ) 17.09.19 Директор ЗОШ№31
5 Поновлення соціального паспорту учнів школи 01.09.19– 11.09.19 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

6 Аналіз оздоровлення учнів влітку 2019 року До 08.09.19 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

7 Аналіз позаурочної зайнятості учнів До 01.10.19 ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники 1-11

8 Аналіз працевлаштування учнів 9, 11 класів вересень ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ох.дитин.

класні керівники

9 Проведення громадського огляду

 

Вересень-жовтень Оргкомітет

 

10 Виявлення дітей, які залишилися без піклування батьків Протягом року Класні  керівники 1-11

Інспектор з ох.дитин.

11 Проведення консультацій і надання допомоги щодо позбавлення батьківських прав, оформлення опікунства, усиновлення У разі потреби ЗВР Корніцька Л.В..

 

12 Оформлення документів для влаштування дитини у притулок У разі потреби ЗВР Корніцька Л.В.

 

13 Оформлення відповідної документації (особові справи) дітей, позбавлених батьківського піклування Вересень ЗВР Корніцька Л.В.

 

14 Шкільна благодійна акція Вересень – жовтень Педагог-організатор
15 Залучення дітей пільгових категорій до діяльності  у шкільній дитячо-юнацькій організації , шкільних гуртках, гуртках і секціях позашкільних закладів (ЦПР, Станція ЮТ) Протягом року Педагог організатор,

керівники гуртків

16 Надання консультацій опікунам (піклувальникам) з питань виховання підопічних Протягом року ЗВР Корніцька Л.В.

 

17 Проведення бесід з дітьми пільгових категорій з питань умов життя і навчання Протягом року Класні керівники

 

18 Відвідування сімей, в яких виховуються діти пільгових категорій Протягом року Класні керівники 1-11 ,

 

19 Виявлення родин, які опинилися в складних життєвих обставинах (батьки не займаються вихованням дітей, ведуть асоціальний спосіб життя, склалися скрутні умови життя) Протягом року Класні керівники 1-11
20 Організація оздоровлення дітей пільгових категорій Протягом року ЗВР Корніцька Л.В.

Інспектор з ОД

21 Проведення заходів з учнями і батьками щодо попередження  безпритульності, бездоглядності і жебрацтва серед дітей За планами ВР класних керівників Класні керівники 1-11
22 Проведення заходів щодо попередження протиправних дій по відношенню до дітей (насильство в сім’ї) За планами ВР

класних керівників

Класні керівники 1-11
23 Поновлення соціального паспорту учнів 1 тиждень вересня

(протягом року за необхідністю)

Класні керівники Інспектор з ОД

 

Заступник директора з ВР                                                              Л.В. Корніцька