Рада профілактики

Затверджую:

                                                                                  Директор Краматорської ЗОШ №31

                                                                                  «30»серпня 2019р

                                                                             _______________ Ю.В.Літовка

 

 

План роботи

РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ

ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31

Краматорської міської ради

На 2019-2020 навч.рік

Основні заходи Термін/дата проведення
1 1.  Засідання Ради:

–       Про затвердження складу Ради;

–       Про затвердження плану роботи Ради;

–       Про внутришкільний облік учнів, схильних до правопорушень, у 2018-2019 навчальному році, робота з ними та результативність;

–       Затвердження списку учнів, схильних до правопорушень, на 2019-2020 навч.р.;

–       Про проведення протягом навчального року рейдів-перевірок виконання учнями Наказу МОН   «Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах», Правил для учнів ЗОШ №31, акції «Дзвоник»;

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Соціальна паспортизація учнів ЗОШ №31 (за даними класних керівників)

 

Вересень
3 Вивчення нормативно-правової бази:

–       Закон України «Про освіту»;

–       Конвенція ООН про права дитини;

–   Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;

–       Державна програма подолання дитячої безпритульності і  бездоглядності ;

–       Комплексна програма профілактики правопорушень ;

–       Національна програма правової освіти населення;

–       Закон України “Про охорону дитинства”;

–  Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

За особистим планом членів Ради
4 Індивідуальна робота з учнями, які рішенням педагогічної ради поставлені на внутришкільний облік на 2019-2020 навчальний рік (розгляд результатів навчання і поведінки: класний журнал, щоденник, зошити, відгуки учителів і однокласників). Один раз на місяць

 

 

 

 

5 Проведення рейду-перевірки виконання учнями Наказу МОН  «Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах», Правил для учнів ЗОШ №31 Один раз на місяць

 

6 Проведення акції «Дзвоник» (щодо виконання школярами Правил для учнів: запізнення на перший урок)

 

Один раз на місяць

 

7 1.  Засідання Ради:

–       Про проведення місячника правового виховання;

–       Про результати проведення рейдів-перевірок виконання учнями Наказу МОН  «Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах», Правил для учнів ЗОШ №31;

–       Розгляд конкретних справ учнів.

 

Листопад

 

 

 

 

8 1.  Засідання Ради:

–       Про результати роботи з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку;

–       Про роботу класних керівників з учнями «групи ризику»;

–       Про спільні заходи з загальношкільним батьківським комітетом щодо профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень;

–       Розгляд конкретних справ учнів.

 

Лютий

 

 

9 1.  Засідання Ради:

–       Про вільний час учнів (аналіз позаурочної зайнятості учнів);

–       Про неформальні об’єднання дітей і молоді;

–       Розгляд конкретних справ учнів.

 

Квітень

 

 

 

Склала                                              Л.В.Корніцька