Для батьків

 

 

       

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Киїн, 011 35, ген. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е-mail: mon@mon.gov.ua код СДРПОУ 38621185

 

Департаменти (управління) освіти обласних. Київської міської державних адміністрацій

 

Щодо оформлення паспортів

громадянина України учнями

закладів загальної середньої освіти

Для своєчасного оформлення паспорта громадянина України у формі картки учнями по досягненню ними 14-річного віку просимо своєчасного звернення до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за зареєстрованим місцем проживання або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ІДНА1І), центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДГІ «Документ» з питань оформлення паспорта відповідно до законодавства.

Не пізніше ніж через місяць після досягнення учнем 14 років необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.

Якщо особа має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО). документи подаються до територіального підрозділу ДМС, а також центрів надання адміністративних послуг (ЦНАГІ), центрів обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» за місцем фактичного проживання, яке зазначене у довідці.

Якщо особа не отримувала довідку ВІЮ та має зареєстроване місце проживання на території Донецької або Луганської області, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження, документи, необхідні для оформлення паспорта, слід подавати до будь-якого територіального підрозділу ГУДМС України в Донецькій області та відповідно УДМС України в Луганській області, який здійснює свої повноваження.

Якщо особа проживає на тимчасово окупованій території України АР Крим або м. Севастополь, документи для оформлення паспорта, документи можна   подавати до будь- якого територіального підрозділу ДМС, а також центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрів обслуговування «Паспортний сервіс» ДГ1 «Документ» за місцем звернення. Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше, адміністративна послуга безоплатна. З порядком оформлення паспорта громадянина України у формі картки учнями по досягненню ними 14-річного віку та переліком необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті Державної міграційної служби України: https//dmsu.gov.ua

 

З повагою заступник Міністра                                                Павло Хобзей

 


 

Умови доступності закладу для дітей з особливими основними потребами

В навчальному закладі ЗОШ №31 діти з особливими потребами, вчасності візочники мають доступ до першого поверху школи через пандус який знаходиться перед входом до спортивної зали.

Також для таких дітей у вбиральні на першому поверсі наявні  допоміжні ручки.

                                           

Правила прийому до закладу

Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту” зарахування дітей до першого класу початкової школи здійснюється на безконкурсній основі.

Дітям, які вступають до першого класу школи, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

– заява на ім’я директора школи;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– медична картка встановленого зразка.

– документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу).

До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості.

Кількість учнів у класах розвивального навчання або допрофільних може бути зменшена до 15 учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі їх заяв та договірних зобов’язань на навчання у класах із наповнюваністю нижче нормативної.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності підтвердження про прийом до іншого навчального закладу.

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У навчальному закладі створюються умови для інклюзивного навчання.

Згідно зі статтею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статтей 12, 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу”).

 

 

 

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах
Наказ МОН № 2 від 06.01.2015 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

 

№ 2 від 06 січня 2015 року
З метою здійснення заходів безпеки у місцях перебування дітей дошкільного віку, учнів та студентської молоді
наказую:
1. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій,
професійно-технічним та вищим навчальним закладам, що належать до сфери управління Міністерства
освіти і науки:
1.1. Довести до відома керівників дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів,
структурних підрозділів професійно-технічних та вищих навчальних закладів заходи щодо забезпечення
безпеки під час навчально-виховного процесу.
1.2. Провести комплекс заходів з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників
навчально-виховного процесу у закладах освіти.
1.3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з вихованцями, учнями, студентами, працівниками
навчальних закладів та батьківською громадськістю за участю співробітників Державної служби з
надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.
1.4. Розробити та розповсюдити серед учнів, студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників
пам’ятку із правил поводження із виявленими підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі
замаскованими під них речами (на сайті Міністерства розміщено інформаційні матеріали з питань безпеки в
закладах освіти: www.mon.gov/ua/hotline).
1.5. Обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не задіяні в проведенні навчально-виховного
процесу, та посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень навчальних закладів
вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю і життю дітей та працівників.
1.6. Посилити охорону навчальних закладів, особливо в регіонах з підвищеним ризиком екстремістських та
терористичних проявів, за сприяння батьківської спільноти, громадськості, волонтерів.
1.7. Забезпечити оперативне інформування силових та інших структур у разі виявлення у навчальних
закладах та на прилеглих до них територіях зброї, боєприпасів, вибухових речовин.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр                                                 Сергій Квіт

Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів та студентів
Лист МОН № 1/-444 від 04.09.14 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/-444 від 04 вересня 2014 року
Керівникам департаментів/ управлінь
освіти і науки обласних та Київської
міської державних адміністрацій
Щодо забезпечення безпеки
вихованців, учнів та студентів

На виконання протокольного рішення наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Сича О. М. від 21 серпня 2014 року щодо підготовки навчальних закладів до 2014-2015 навчального року, листа Служби безпеки України від 28.08.2014 № 5/1/1-30663 та з метою посилення громадського порядку у місцях перебування дітей дошкільного віку, учнів та студентської молоді (дошкільні, загальноосвітні, професійно- технічні, вищі навчальні заклади), рекомендуємо вжити такі заходи:
1. Провести спільні наради з представниками правоохоронних органів, на яких розглянути питання безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення масових заходів.
2. Підготувати та розповсюдити серед учнів, студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників пам’ятку із правилами поводження у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів (з урахуванням особливостей регіону), у тому числі замаскованих під них речей: авторучок, міні-магнітофонів, мобільних телефонів, іграшок тощо.
3. Спрямувати педагогічних працівників на проведення роз’яснювальної роботи з батьками та учнями щодо завчасного інформування управлінь освітою або працівників правоохоронних органів про можливі факти вчинення особами, які постійно проживають на території регіонів, протиправних акцій щодо зриву навчально- виховного процесу, у тому числі розповсюдження ними пропагандистських матеріалів, націлених протии центральних та місцевих органів влади.
4. Акцентувати увагу батьків на виявлення сторонніх осіб у містах, селищах, які видаються підозрілими (вільно не орієнтуються на місцевості перебування, розповсюджують сепаратистські матеріали та предмети, що можуть викликати підозру щодо їх вибухонебезпечності).
5. Здійснити разом із співробітниками правоохоронних органів перевірку приміщень та територій навчальних закладів на виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів.
6. Посилити контроль за перебуванням на території навчальних закладів, особливо у приміщеннях, осіб,  які
не причетні до проведення навчально-виховного процесу, та зобов’язати керівників навчальних закладів
посилити режим безпеки для недопущення внесення у приміщення вибухонебезпечних та інших предметів,
що можуть завдати шкоди здоров’ю і життю дітей та працівників навчального закладу.
7. Впровадити жорстку пропускну систему у приміщення навчальних закладів освіти для недопущення
перебування у них сторонніх осіб. Дозволити вхід у приміщення осіб такої категорії виключно з дозволу
адміністрації навчального закладу.
Заступник Міністра                                                          П. Полянський

   

                                                          

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРАМАТОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31

вул. Катерини Білокур, 14, м. Краматорськ, Донецька область,  84308, тел. (06264) 15959

 

     Н А К А З      

 

31  серпня 2017 року                                                                  №282

 

Про забезпечення безпечних умов

для усіх учасників

освітнього процесу у школі

 

На виконання Закону України «Про освіту» (ст.53 п.1-2, ст.54 п.2), Закону України «Про загальну середню освіту»(ст.38), Закону України «Кодекс законів про працю України» (ст.142), наказу Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 року № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листа МОН України від 04.09.2014 року № 1/9-444 «Про забезпечення безпеки        вихованців, учнів та студентів», рішення шкільної ради від 30.08.2017 року (протокол № 8, керуючись п.86,90 «Положення про загальноосвітній          навчальний заклад», Статутом школи, зважаючи на факти  відволікання учителів та учнів під час освітнього процесу та враховуючи       випадки проведення окремими батьками розмов на особисту тематику під час уроків, вияснення питань, що не потребують нагального втручання, з метою захисту здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм       фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачам освіти, попередження та запобігання можливості загрози терористичних актів, дотримання заходів    безпеки під час навчання учнів у школі, забезпечення рівних прав і свобод усіх учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Заборонити перебування будь-яких сторонніх осіб на території школи без попереднього погодження з адміністрацією та вищими органами управління

освітою.

 1. Встановити такі вимоги до відвідування навчального закладу батьками учнів школи:

2.1. Дозволити батькам учнів 1-11-х класів, особам, що їх замінюють, родичам школярів протягом навчального року проходити за необхідності за межі пропускної системи в позаурочний час.

2.2. Рекомендувати батькам під час навчально-виховного процесу очікувати на учнів  на першому поверсі школи за межами пропускної системи. У разі виникнення необхідності термінової зустрічі з дитиною чи учителем повідомити про це чергових з пропускної системи, які направлять у клас чергового учня .

2.3. У разі, якщо під час освітнього процесу виникли певні проблеми зі здоров’ям учня, дозволити батькам безперешкодно зустрітись із дитиною, попередньо вказавши причину у журналі реєстрації, що знаходиться у

чергового з пропускної системи.

2.4. Заборонити батькам відволікати учителів та учнів телефонними дзвінками під час уроків.

2.5 Затвердити такий порядок використання мобільних телефонів усіма учасниками освітнього процесу в навчальному закладі:

2.5.1.Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під час перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити телефон в режим « без звуку».

2.5.2.Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитися на парті чи столі.

2.5.3.Визнати, що відповідальності за збереження гаджетів адміністрація та педагогічний колектив школи не несе.

2.5.4.Заборонити фотографування чи відеозйомку мобільним телефоном учасників освітнього процесу без їх згоди.

2.5.5.Не використовувати чужі мобільні телефони задля своєї мети.

 1. Учителям початкових класів:

3.1. Зустрічати учнів на першому поверсі школи з 07:40 до  07:55.

3.2. Після закінчення навчальних занять (згідно з розкладом) вивести учнів з приміщення класу на перший поверх школи та передати їх батькам.

3.3. Учнів 1-6 класів, які самостійно йдуть додому, відпускати виключно за заявою батьків.

 1. Вихователям ГПД Глазуновій В.В. та Єльцовій К.О. повідомити  батькам, котрі забирають учнів з ГПД, що вони повинні зареєструватись у журналі реєстрації у чергового з пропускної системи.
 1. Черговим з пропускної системи:

5.1. Обмежити доступ сторонніх осіб на територію навчального закладу.

5.2. Вести журнал відвідування, записуючи дані відвідувача, мету його візиту, забезпечити супровід даної особи до кабінетів адміністрації школи або здійснити виклик учителя, до якого прийшов відвідувач, через чергового учня.

 1. Учителям школи, класним керівникам 1-11-х класів:

6.1. Проводити щоденний та що урочний аналіз стану відвідування навчальних занять школярами.

6.2. Не відпускати учнів з уроку без поважних причин без дозволу адміністрації школи.

6.3. Врахувати, що підставою для звільнення учнів з уроку є такі документи: довідка з медичної служби школи чи іншої медичної установи, заява батьків, попередньо завізована адміністрацію школи.

6.4. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин негайно повідомити про це адміністрацію школи, яка в свою чергу невідкладно має надати відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

6.5. Провести роз’яснювальну роботу з батьками про недопустимість відволікання учнів від навчальних занять для поїздок приватного характеру, рекомендувати їм вирішувати питання оздоровлення та відпочинку дітей, керуючись режимом роботи школи.

6.6. Довести до відома учнів та їх батьків, що наказ набуває чинності з моменту опублікування його на сайті школи.

 1. Сторожам школи Сидоренку С.П., Коростію С.В., Черенкову А.А. :

7.1. Забезпечити контроль за перебуванням на території школи, особливо у приміщеннях, осіб, які не причетні до проведення освітнього процесу, та режим безпеки для недопущення внесення у приміщення вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров’ю і життю учнів та працівників школи.

7.2. Запровадити жорстку пропускну систему, особливо у вечірній час, для    недопущення перебування у приміщеннях школи сторонніх осіб.

7.3. Разом із завгоспом Манцевим В.А. щоденно проводити перевірку           приміщень  та території школи  на виявлення  підозрілих предметів, що        можуть нести  загрозу життюта здоро’ю учасникам освітнього процесу.

 1. Адміністрації школи довести зміст даного наказу до відома учасників освітнього процесу, ромзмістивши його на сайті школи та на дошці оголошень.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЗОШ №31                                                 Ю.В.  Літовка

Правила для батьків
Покажіть дитині майбутню школу!
Обов’язково влаштуйте малюкові докладну екскурсію. Зайдіть
всередину школи, покажіть першокласникові місце, де він буде
проводити навчальний час — клас, спортивний зал, їдальню, туалет,
медпункт та інше. Це все необхідно, щоб малюк звик і запам’ятав, що
де знаходиться. І не губився, особливо в перші дні.
Зверніть увагу — прогулянки до школи потрібно здійснювати якомога
частіше, щоб дитина добре запам’ятала дорогу (на випадок, якщо з
часом буде ходити або повертатися з школи самостійно). А також —
щоб розрахувати, скільки часу займає дорога до школи, спокійним
кроком, без поспіху і страху запізнитися.
Навчіть дитину збирати речі до школи!
Поясніть майбутньому першокласнику, що необхідно навчитися
самостійно готуватися до навчального дня: одягати форму, збирати
рюкзак. Батьки повинні показати, що і куди класти, щоб у портфелі
легко можна було знайти потрібну річ.
Привчіть дитину рано прокидатися!
Щоб дитина не позіхала на першому уроці, Вам доведеться змінити
розпорядок дня — і поступово привчити вставати раніше (попередньо
розрахуйте, в який час повинна вставати дитина, щоб встигати
зібратися в школу без поспіху). Місяця до початку занять якраз
вистачить, щоб звикнути до нового розкладу без стресу для організму.
Привчайте до порядку в кімнаті!
Можна у формі гри — показати і розповісти, як важливо, щоб кожна річ
знаходилася на своєму місці. Придумайте разом з малюком, де будуть
«жити» олівці, книги, зошити, фломастери, портфель, шкільна форма
та інше. І поясніть, як важливо, щоб кожна річ знаходилася на своєму
місці. Головне, щоб дитина звикла дотримуватися порядку і чистоти у
себе в кімнаті.

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Запрошуємо Ваших дітей приєднатися до захоплюючої подорожі у шкільний світ!

Педагоги нашої школи створять умови для формування у дітей старшого дошкільного віку не лише певний обсяг знань, а й мотивації, інтелект, вольової та емоційно-моральної готовності до навчання в школі, забезпечать належний рівень соціалізації, емоційного розвитку кожної дитини, її комунікативної компетентності.

                                          Поради батькам майбутніх першокласників

 1. Радійте Вашій дитині!
 2. Розмовляйте з дитиною спокійним голосом. Для дитини Ви — зразок мовлення, адже вона вчиться мови, наслідуючи, слухаючи, спостерігаючи.Ваша дитина буде говорити так, як Ви. Малюк успішніше засвоює мову тоді, коли дорослі слухають його, спілкуються, розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому.
 3. Щодня читайте дитині. Розучуйте скоромовки, чистомовки.
 4. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи впевненості в собі та успішного спілкування поза сім’єю. Від рівня раннього мовленнєвого розвитку залежатиме подальший процес росту дитини в школі.
 5. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою, безпеки та любові.
 6. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси. Поважайте її неповторність.
 7. Розвивайте основні лінії дошкільного дитинства — вміння слухати, бачити, відчувати.
 8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки,аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно вчити малюка вирізати, малювати, зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення. Навчіть дитину зав’язувати та розв’язувати вузлики.
 9. Забезпечуйте можливості та умови для повноцінної гри. Гра — це провідна діяльність дошкільника. Л.С. Виготський відзначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона підготовлена до навчання у школі».
 10. Допомагайте дитині осягнути склад числа.
 11. Працюйте над розвитком пам’яті малюка, його уваги, мислення. Для цього пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях.
 12. Запровадьте в сім’ї єдиний режим і дотримуйтеся його виконання (обов’язково всі члени родини).
 13. Дитина повинна мати певне доручення і відповідати за його виконання.
 14. Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку малюка є спільність вимог до нього з боку всіх членів родини.

Зовнішній вигляд учнів

 Адміністрація школи звертається до батьків з проханням постійно контролювати  зовнішній вигляд учнів:

– одяг і взуття мають бути чистими і охайними;

– охайна  зачіска для дівчат, охайна стрижка для юнаків;

-обов’язково змінне взуття ( у зимовий період)

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ

Ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні порушення.
Ухиляння батьків або осіб, що їх замінюють, від виконання передбачних законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення тягнуть за собою стягнення штрафу від двох до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Учинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим кодексом, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Учинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх заміняють, від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ПОРАДИ БАТЬКАМ УЧНІВ 1-4 класів

Сім основних правил батьківської поведінки  в організації навчання

 1. Сприяйте дитячій автономності (самостійності). Чим більше ви її (самостійності) вимагаєте в усіх сферах повсякденного життя, тим краще зможе ваша дитина працюватиме з почуттям відповідальності у шкільній сфері. Автономне (самостійне) навчання є тією метою, в напрямку якої ви маєте працювати, тому що самостійність є найважливішим елементом ефективного й тривалого процесу навчання. Хваліть свою дитину за самостійні дії, наприклад, за самостійне розпізнавання помилок.
 2. Якщо ваша дитина потребує допомоги, спонукайте її до того, щоб вона сама знайшла шляхи її розв’язання. Допоможіть їй завдяки підказкам, наприклад, вказівка на довідники, генерування правил, відгадування ребусів, що може сприяти розв’язанню проблеми. Але не подавайте саме розв’язання. Не спонукайте свою дитину тільки до одного шляху розв’язання.
 3. Дайте своїй дитині можливість попрацювати над матеріалом удома.
 4. Визнайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а не докоряйте.
 5. Не ставте перед своєю дитиною завищених вимог, щоб вони не були суворішими за вимоги вчителя.
 6. Будьте, як вихователь, зразком у поведіні. Вимагайте від своєї дитини не більше, ніж від себе самого. Дитина, яка, наприклад, бачить своїх батьків за читанням, швидше сама почне читати, ніж дитина, батьки якої часто сидять перед телевізором.
 7. Говоріть позитивно про школу, вчителів та предмети. Вашій дитині досить того, що вона долає свої особисті упередження щодо школи.

 

Найголовніша порада

Любіть дитину з усіма його недоліками, не бійтеся визнати і свою недосконалість. А ще навчіть його просто бути щасливим, демонструючи своє життєве кредо: “Хочеш бути щасливим – так будь ним!”. 

агресія дитини

памятка для батьків

Памятка-для-батьків-1

Памятка-для-батьків-2

Безпека в мережі Інтернет

Контролюйте свою дитину.Формально складена угода про довіру не буде виконуватися! Регулярно вносьте до неї зміни. Не забувайте перевіряти виконання угоди дитиною. Як це робиться? Ознайомтеся з додатковою інформацією: Засоби батьківського контролю.
Як навчити дітей відрізняти правдиву інформацію від неправдивої

Слід пояснити дітям, що потрібно критично ставитися до отриманих з Інтернету даних, адже опублікувати там інформацію може будь-яка людина.

Поясніть дитині, що практично кожна людина може створити свій сайт і при цьому ніхто не контролюватиме, наскільки правдивою розміщується там інформація. Навчіть дитину аналізувати та перевіряти все те, що вона бачить у Мережі.

Як це пояснити дитині

• Починайте пояснювати дитині, коли вона ще порівняно мала. Адже сьогодні навіть дошкільнята успішно використовують Інтернет, а значить, потрібно якомога раніше навчити їх відокремлювати правду від брехні.

• Не забувайте розпитувати дитину про побачене в Інтернеті. Почніть з обговорення того, для чого служить той чи інший сайт.

• Переконайтеся, що ваша дитина може самостійно перевірити прочитану в Мережі інформацію, скориставшись іншими джерелами, наприклад, іншими сайтами, журналами . Привчіть дитину радитися з вами, не уходьтн від дитячих проблем.

• Привчайте дитину використовувати різні джерела інформації, наприклад, бібліотеки, і подаруйте їй енциклопедію на диску, скажімо «Енциклопедію Кирила і Мефодія» або Microsoft Encarta.

• Навчіть дитину користуватися пошуком в Інтернеті. Наприклад, привчіть її використовувати декілька пошукових машин.

• Поясніть дитині, що таке расизм, фашизм, міжнаціональна та релігійна ворожнеча. Незважаючи на те ,що такого роду інформацію звичайно можна заблокувати за допомогою спеціальних програмних фільтрів, не варто сподіватися на те, що вам вдасться відфільтрувати всі сайти, на яких вона міститься.

Чи може ваша дитина стати інтернет-залежною

Інтернет – це чудовий засіб спілкування, особливо для сором’язливих дітей, що зазнають труднощів при спілкуванні. Адже ні вік, ні зовнішність, ні фізичні дані тут не мають значення. Проте його часте відвідування нерідко призводить до формування інтернет-залежності. Усвідомити дану проблему досить складно до тих пір, поки вона не стає дуже серйозною. Та й сам факт наявності такої хвороби не завжди і не всіма визнається. Що ж робити?

Виробіть правила використання домашнього комп’ютера і намагайтеся встановити такі часові обмеження на роботу в Інтернеті, щоб у дитини залишався час для інших занять і, головне, для фізичної активності. Комп’ютер доцільно розміщувати не в дитячій кімнаті, а в кімнаті для дорослих. Тоді у вас буде більше можливостей наглядати за тим, що дитина на ньому робить. Зрештою, проаналізуйте свою поведінку – чи не занадто багато часу ви проводите в Інтернеті.

Використання псевдонімів (ніків) з метою безпеки

В Інтернеті люди часто використовують псевдоніми для захисту своєї реальної особистості. Спілкування під псевдонімом забезпечує безпеку: з користувачем неможливо зв’язатися, поки він сам не надасть свою контактну інформацію. Така анонімність може, тим не менш, привести до недоречний поведінки людей і до лихослів’я. Дискусійні групи часто можуть складатися з групи зареєстрованих користувачів.

Паролі мають бути секретними

Користувачам часто доводиться створювати персональний профіль або обліковий запис, щоб взяти участь в інтерактивному обговоренні. Профіль являє собою опис користувача, наприклад, ідентифікатор або псевдонім, який використовується при обговоренні. В якості захисту профілю зазвичай застосовуються паролі, які дозволяють запобігти використання облікового запису іншими людьми. Краще завжди тримати свій пароль у секреті.

Недоторканність особистого життя – що слід і що не слід розповідати про себе?

В Інтернет-чатах діти можуть спілкуватися з іншими дітьми і заводити нових друзів, що має на увазі обмін певної особистої інформацією. Не слід розголошувати в Інтернеті особисту інформацію, за якою можна встановити особу дитини, або контактну інформацію (повне ім’я, поштову адресу та номер телефону). Для захисту конфіденційності в Інтернеті також необхідно розуміти, яким чином може бути використана інформація, що надається. Особистість людини можна також встановити, зв’язавши різні типи наданих даних (наприклад, назва школи, спортивного клубу, місця проживання тощо). Інформація про фінансове благополуччя сім’ї може спричинити небезпеку. Необхідно мати на увазі, що інколи люди не представляються дітьми, в реальному житті є неповнолітніми.

Будьте обережні при розголошенні контактних даних або іншої особистої інформації. Будь-які відправлені фотографії або розкриті незнайомцю особисті відомості можуть стати загальнодоступними в Інтернеті. Інтерактивні щоденники можуть надовго стати доступними для прочитання широкою громадськістю. Після публікації в Інтернеті тексту або фотографії їх неможливо контролювати. Їх можна легко скопіювати в безліч різних місць, і їх повне видалення може виявитися неможливим. З фотографії можливо змоделювати зображення непристойного характеру, поширювати в мережі або шантажувати.

Рекомендації

• Обговоріть з дітьми небезпечні наслідки надання особистої інформації.

• Особисту інформацію рекомендується приховувати в багатьох ситуаціях.

• Користувачам ніколи і нікому не слід повідомляти паролі , навіть давнім друзям. Крім того, пароль необхідно регулярно міняти.

• Інтернет є громадським місцем. Перед публікацією будь-якої інформації або своїх фотографій (а також фотографій інших людей) слід пам’ятати, що будь-хто зможе отримати доступ до цієї інформації. Щоб з’ясувати, яка інформація про вас доступна в Інтернеті, використовуйте пошуковий модуль (наприклад, пошуковий сервер www.live.com) і в якості пошукового слова введіть власне ім’я.

• Дітям повинна бути надана можливість поговорити з батьками про негативний досвід, здобутий в Інтернеті.

Інформація за матеріалами сайту http://www.onlandia.org.ua/