Звіт ДПА

Аналiтична довiдка з проведення ДПА

в Краматорськiй ЗОШ  IIII ступенiв №31

за 2018-2019 н.р.

В школi у 2018-19 н.р. вiдповiдно  до положення про Державну пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв у системi загальноi середньоi освiти  №924/27369 вiд 30.07.2015, на виконання наказа  МОНУ №59 вiд 25.01.2019 р. , та листа МОНУ №1/9-315 «Про структуру 2018-19 н.р, було проведено :

ДПА в 4х класах з математики, укр. мови , на проведення вiдводилась одна академiчна година , оцiнювання здiйснювалось вiдповiдно до критерiiв оцiнювання навчальних досягнень учнiв, затверджених наказом МОНУ вiд 13.04.2011 р. №329, вiд 21.08.2013 р. №1222, листа МОНУ  вiд 28.01.2014р.  №1/9-74) .Отримано такi результати

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які виконували роботу

                                                       Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Математика
55 49 13 26,5 20 40,8 16 32,7
Українська мова
55 51 17 33,3 25 49,1 9 17,6

 

ДПА в 9х класах  було проведено з 3х предметiв : укр. мови- диктант, математики, українська література 9А клас та історія України 9Б клас ( обрано пед. радою школи про що свiдчить витяг з проколу пед. ради вiд 13.01.2018 р. №1) вiд проходження ДПА було звiльнено  1 ученицю 9Б класу Веретянникову Элизавету вiдповiдно до висновку ЛКК, заявi батькiв та наказу школи. Учнi одержали наступнi результати

З математики

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-24 2-9% 16-66% 3-12,5% 3-12,5% 6-25%
9Б-19 3-15,8% 10-52,7% 4-21% 2-10,5% 6-31,5%
Всього 43 5-11.6% 26-60% 7-16,8% 5-11,6% 12-27,9%

Учнi виконували роботу вiдповiдно до вимог , 96% пiдтвердили свою оцiнку

 

З укр. мови диктант «Колір неба»

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-24 5-20% 7-29% 9-37,5% 3-13,5% 12-51%
9Б-19 3-15,8% 5-26.4% 6-32% 5-26% 11-57,8%
Всього 43 8-18,6% 12-27,9% 16-37.2% 7-16,3% 23-53,5%

З укр.літ 9А, історія Укр. 9Б

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-24 3-12,5% 8-33,3% 6-25% 7-29,2% 13-54,2%
9Б-19 0% 8-42,2% 7-36,8% 4-21% 11-57,8%
Всього 43 3-7% 16-37,2% 13-30,2% 11-25,6% 24-55,8%

ДПА в 11 класi проходило у формi ЗНО

№з/п Назва предмета кiлькiсть початк середн достатн високий Якiсть знань
1 Укр. мова 21 2(9,5%) 14(66.6%) 5(23,8%)
2 Математ 10 1(10%) 5(50%) 4(40%)
3 Англ. мова 6 2(3.3%) 4(6,6%)
4 Iсторiя Укр 13 3(23%) 9(69%) 1(7,6%)
5 Бiологiя 10 6(60%) 4(40%)
6 Хімія 1 1(10%)
7 Фiзика 2 2(10%)

 

 

Аналiтична довiдка з проведення ДПА

в Краматорськiй ЗОШ  IIII ступенiв №31

за 2017-2018 н.р.

В школiв 2017-18 н.р. вiдповiдно  до положення про Державну пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв у системi загальноi середньоi освiти  №924/27369 вiд 30.07.2015, на виконання листа МОНУ вiд 07.06.2017 р. №1/9-315 «Про структуру 2017-18 н.р., №1/9-66 «Про органiзоване завершення 2017-18 н.р.» було проведено :

ДПА в 4х класах з математики, укр. мови , на проведення вiдводилась одна академiчна година , оцiнювання здiйснювалось вiдповiдно до критерiiв оцiнювання навчальних досягнень учнiв, затверджених наказом МОНУ вiд 13.04.2011 р. №329, вiд 21.08.2013 р. №1222, листа МОНУ  вiд 28.01.2014р.  №1/9-74) .Отримано такi результати

4А клас

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
15
Укр 3-14% 11-73% 2-13% 86%
матем 0 5-33% 8-53% 2-13% 67%

4Б клас

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
20
Укр 11-55% 2-10% 7-35% 45%
матем 2-10% 8-40% 4-20% 6-30% 50%

ДПА в 9х класах  було проведено з 3х предметiв : укр. мови- диктант, математики, бiологii ( обрано пед. радою школи про що свiдчить витяг з проколу пед. ради вiд 13.01.2018 р. №1) вiд проходження ДПА було звiльнено  1 ученицю 9Б класу Веретянникову Элизавету вiдповiдно до висновку ЛКК, заявi батькiв та наказу школи. Учнi одержали наступнi результати

З математики

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-25 3-12% 11-44% 7-28% 4-16% 11-44%
9Б-25 1-4% 5-20% 11-44% 8-32% 19-76%
Всього 50 4-8% 16-32% 18-36% 12-24% 30-60%

Учнi виконували роботу вiдповiдно до вимог , 96% пiдтвердили свою оцiнку

З укр. мови диктант «Перлина Закарпаття»

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-25 3-12% 8-32% 9-36% 5-20% 11-44%
9Б-25 0 7-28% 11-44% 7-28% 18-72%
Всього 50 3-6% 15-30% 20-40% 12-24% 32-64-%

З бiологii

К-ть початковий середнiй достатнiй високий Якiсть знань
9А-25 % % % % %
9Б-25 % % % %
Всього 50 % % % % %

ДПА в 11 класi проходило у формi ЗНО

№з/п Назва предмета кiлькiсть початк середн достатн високий Якiсть знань
1 Укр. мова 10 4-40% 4-40% 2-20% 60%
2 Математ 5 1 3 1
3 Англ. мова 3 2 1
4 Iсторiя Укр 7 3 3 1
5 Бiологiя 1 1
6 Географiя 3 3
7 Фiзика 1 1